در صورتی که فرد یا افرادی از شما خواسته اند تا در این صرافی ثبت نام نمایید و در ازای اینکار به شما مبلغ یا درصدی را پرداخت کنند، هرگز اینکار را انجام ندهید. این افراد کلاهبردار بوده و با حساب بانکی و کاربری شما قصد کلاهبرداری و دزدی را دارند. در صورت اجاره دادن حساب کاربری و حساب بانکی خود به این افراد، شما شریک جرم بوده و تنها فرد در دسترس قانون خواهید بود و حساب بانکی و ... شما مسدود شده و درگیر پرونده های سنگین قضایی و دادگاهی خواهید شد.